Mgła.
Siedzieć tu
bez gór.

                           Gary Hotham
 

Poetycki przewodnik po Tatrach
opracowany przez Pacyfkę

pacyfka (maupa) tatry.org

Bibliografia

Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia. Opracował Jacek Kolbuszewski. Ossolineum, Wrocław 1992 (Biblioteka Narodowa seria I nr 268)

Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedmowa, wstęp, wybór i opracowanie Michał Jagiełło. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975

Strofy o górach. Antologia. Wybór, opracowanie, posłowie Jacek Kolbuszewski. Iskry, Warszawa 1981

Czarny szczyt. Proza tatrernicka lat 1904-1939. Wybór, opracowanie i przedmowa Jacek Kolbuszewski. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Teresa Harsdorf - Bromowiczowa, Na szlakach górskich wspomnień. Przyjaźń z kosodrzewiną, Kraków 1999
 
Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy. 2 t, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1978

Jarosław Iwaszkiewicz, Album tatrzańskie. Wydawnictwo Literackie Kraków, 1976

 

Strona główna
Spis treści
Spis autorów i tytułów
Linki 

Jeżeli znasz piękny wiersz lub fragment prozy o Tatrach
lub zrobiłaś/eś zdjęcie mogące być ilustracją do któregoś z wierszy
to przyślij mi je!

pacyfka (maupa) tatry.org

Kozi i ja
 
Kozi i ja