EDWARD STACHURA
Bibliografia utworów
Bibliografia opracowań
Niektóre trudno dostępne utwory
opracowała Pacyfka

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, (mam nadzieję) PEŁNA
Opracowania dotyczące twórczości Edwarda Stachury
podzielone wg zagadnień:
konkretnych utworów lub grup utworów, których dotyczą,
całej twórczości
lub biografii Stachury
 

wewnątrz podpunktów opracowania uszeregowane są chronologicznie

Opracowania dotyczące:

1 Poematów i wierszy:

 1. Tomasz Wroczyński, ,,Poezje wybrane'' Edwarda Stachury (recenzja), ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 95-98.
 2. Krystyna Walc, Żywioły w poezji Edwarda Stachury, w pracy zbiorowej W Stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku, pod red. Zbigniewa Andresa. WSP, Rzeszów 1996, s. 135-150.

1.1 Dużo ognia

 1. Tadeusz Kłak, Dwa portrety jednego bohatera, ,,Kamena'' 1963 nr 12, s. 8.
 2. Krzysztof Mętrak, Emocjonalizm umityczniony, ,,Współczesność'' 1963 nr 17, s. 6.
 3. Jacek Trznadel, Na marginesie, ,,Tworczość'' 1963 nr 9, s. 64-65.

1.2 Po ogrodzie niech hula szarańcza

 1. Wojciech Roszewski, Oswajanie Absolutu, ,,Współczesność'' 1969 nr 12, s. 10
 2. Stanisław Balbus, Burze, pioruny, niewypały, ,,Życie literackie'' 1969 nr 23, s. 10.
 3. Ryszard Matuszewski, Poezja polska w roku 1968, ,,Poezja'' 1969 nr 11, s. 61-78.
 4. Ewa Szary, Złuda realna, ,,Poezja'' 1969 nr 11, s. 92

1.3 Przystępuję do ciebie

 1. Tadeusz Kłak, Moje lektury, ,,Kamena'' 1968 nr 14 s. 6.
 2. Michał Sprusiński, Piękny długi sen niebiański, ,,Życie literackie'' 1968 nr 30.
 3. Jan Pieszczachowicz, Poeta i świat, ,,Twórczość'' 1969 nr 1, s. 112-115.
 4. Andrzej Nowak, Przystępowanie chłopca bezdomnego, ,,Radar'' 1982 nr 27, s. 8, 20.
 5. Bożena Chrząstowska, Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, ,,W drodze'', Poznań 1992, ss. 312, 4 nlb.; tu strony 167-171.
 6. Treści te, rozszerzone, znajdują się też w następnym artykule:
 7. Bożena Chrząstowska, Paradoksy obecności Biblii w literaturze współczesnej, ,,Przegląd Powszechny'' 1991 nr 4, s. 72-91.
 8. Rozszerzone treści poprzedniego artykułu.

1.4 Kropka nad ypsylonem

 1. Grażyna Borkowska, Nie wszystko jest poezją, w pracy zbiorowej Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Natępne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, IBL, Warszawa 1995, s.115-129.

1.5 Piosenki

 1. Adam Kreczmar, Ten francuski Stachura, ,,Literatura'' 1972 nr 39.
 2. K. Gąsiorowski, Edward Stachura ,,Piosenki'', ,,Literatura'' 1972 nr 41.

1.6 Missa pagana

 1. Tomasz Wroczyński, ,,Poezje wybrane'' Edwarda Stachury, ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 95-98.
 2. Bożena Chrząstowska, Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, ,,W drodze'', Poznań 1992, ss. 312, 4 nlb.; tu strony 174-179.
 3. Treści te, rozszerzone, znajdują się też w następnym artykule:
 4. Bożena Chrząstowska, Paradoksy obecności Biblii w literaturze współczesnej, ,,Przegląd Powszechny'' 1991 nr 4, s. 72-91.
 5. ,,Edward Stachura zmarł przy otwartej księdze, w niepokonanej tęsknocie za Bogiem - do końca nie nazwanym, w tęsknocie za Ojcem Bezimiennym''.

2 Prozy

 1. Władysław Augustyn, Cała jaskrawość życia i śmierci (o twórczości Edwarda Stachury), ''Twórczość'' 1972 nr 10, s 84-89.
 2. Mieczysław Dąbrowski, Stachury bohater zbuntowany, ``Nowy Wyraz'' 1972 nr 3, s. 126-136.
 3. Bogdan Chełstowski, O prozie Edwarda Stachury, ,,Miesięcznik Literacki'' 1974 nr 5, s. 69-76.
 4. Leszek Bugajski, Los niezłomny, ,,Radar'' 1978 nr 10, s. 28-29.
 5. Henryk Bereza, Walka, w: idem, Taki układ, Iskry, Warszawa 1981, s. 328-335.
 6. Text ten stanowi część posłowia Życiopisanie zamieszczonego w piątym tomie Poezji i prozy.
 7. Monika Chybowicz-Brożyńska, Twórczość Edwarda Stachury czyli postawa zen w sztuce, ,,Miscallanea Łódzkie'', 1984 nr 4, s. 18-29.
 8. Michał Januszkiewicz, Od egzystencjalizmu do mistyki. O prozie Edwarda Stachury, ,,Pamiętnik Literacki'' 1994 nr 4, s. 96-115.
 9. Michał Januszkiewicz, Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód. W perspektywie prozy, ,,Polonistyka'' 1996 nr 1, s. 20-24.
 10. Waldemar Szyngwelski, Proza Edwarda Stachury - autobiografia czy autobiograficzna forma wypowiedzi literackiej, w xiążce zbiorowej Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej II Szczecińskie Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999, red. Monika Drzazgowska, Blanka Użyńska, Damian Wojsław, "Albatros", Szczecin 2000, s. 227-245.
 11. Publikacja trudno dostępna, mogę przesłać kopię pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org
  Uwaga: nie dysponuję i nie wysyłam innych textów 

2.1 Opowiadań

2.1.1 Jeden dzień

 1. Henryk Bereza, U źródeł, ,,Twórczość'' 1963 nr 3, s. 119-121.
 2. Ten sam text zatytułowany Sprawy pierwsze zamieszczony jest w książce tegoż autora pt. Sztuka czytania, Warszawa 1966., oraz jako część posłowia Życiopisanie zamieszczonego w piątym tomie Poezji i prozy.
 3. Jacek Łukasiewicz, Dobry dzikus, ,,Odra'' 1963 nr 5, s. 73-75.
 4. Ten sam text zatytułowany Ponad głowami starszych braci zamieszczony jest w książce tegoż autora pt. Zagłoba w piekle, Kraków 1965.
 5. Henryk Vogler, Obserwacje i okrzyki, ,,Życie Literackie'' 1963 nr 10, s. 5.
 6. Krzysztof Mętrak, Jeden dzień radości, ,,Współczesność'' 1963 nr 10.
 7. Wilhelm Mach, Jeden dzień, ,,Nowa Kultura'' 1963 nr 14, s. 2.
 8. Zbigniew Żabicki, Stachury podróż sentymentalna, ,,Nowe Książki'' 1963 nr 8, s. 416-418.
 9. Monika Anna Maria Pogoda, Sacrum i profanum przestrzeni w opowiadaniach Edwarda Stachury, w xiążce zbiorowej Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej II Szczecińskie Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999, red. Monika Drzazgowska, Blanka Użyńska, Damian Wojsław, "Albatros", Szczecin 2000, s. 173-179.
 10. Publikacja trudno dostępna, mogę przesłać kopię pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org
    Uwaga: nie dysponuję i nie wysyłam innych textów 

2.1.2 Falując na wietrze

 1. Tomasz Burek, Mgła i pierwsze przebłyski jasności, ,,Twórczość'' 1966 nr 11, s. 122-124.
 2. Christian Skrzyposzek, Pieśń trubadura, ,,Kultura'' 1966 nr 50, s. 8
 3. Wacław Tkaczuk, Co jasne - co skryte w mroku, ``Więź'' 1967 nr 2, s.131-134.
 4. Zbigniew Żabicki, Kwiatki świętego Stachury, ,,Nowe Książki'' 1966 nr 12, s. 711-713
 5. Jacek Łukasiewicz, Edward Stachura, ,,Falując na wietrze'', ,,Tygodnik Powszechny'' 1966 nr 47, s. 6
 6. Krzysztof Mętrak, Moja przygoda ze Stachurą, ,,Współczesność'' 1966 nr 15.
 7. Hamilton [Z.J. Słojewski], Święty Franciszek w dżinsach, ,,Kultura'' 1966 nr 32.

2.1.3 Się

 1. Wojciech Wyskiel, Wędrówką jedną życie jest człowieka, ,,Miesięcznik Literacki'', 1978 nr 9, s. 122-124.
 2. Marek Sołtysik, Wariacje na strunie ,,się'', ,,Nowe Książki'' 1978 nr 9.
 3. Leszek Bugajski, Się jest. Mimo wszystko, ,,Twórczość`` 1979 nr 3, s.116-118.

2.2 Powieści

 1. Krzysztof Rutkowski, Czas, świat i rzeczywistość w całej jaskrawości, ,,Miesięcznik Literacki'' 1978 nr 2, s. 39-48.
 2. Andrzej Szulc, Życie na ostrzu noża, ,,Radar'' 1977 nr 8, s. 14-15.

2.2.1 Cała Jaskrawość

 1. Maciej Szybist, Uśmiechnięty Dostojewski, ,,Życie Literackie'' 1970 nr 6, s. 6-7.
 2. Krzysztof Nowicki, Realna nierealność, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1970 nr 15, s. 12.
 3. P. Darbeński, Opowieść o życiu natchnionym, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1970 nr 16, s. 4
 4. Andrzej Żurowski, Koniec wielkiej wody, ,,Współczesność'' 1970 nr 3, s. 3.
 5. Marian Bandtke, Cała kujawskość, ,,Fakty'' 1983 nr 11, s. 7, 13.

2.2.2 Siekierezada

 1. Tadeusz Nyczek, Radość pisania, ,,Miesięcznik Literacki'', 1972 nr 7, s. 126-128.
 2. Fragment textu dostępny na stronie Stachuriada
 3. J. Pluta, Poeta z siekierą, ,,Kultura'' 1972, nr 22, s. 9.
 4. J. B. Ożóg, Stachura wśród drwali, ,,Życie Literackie'' 1972 nr 11
 5. S. Siekierski, Zima leśnych ludzi, ,,Nowe Książki'' 1972 nr 3, s. 13-15.
 6. Jacek Wegner, Przyćmiona jaskrawość, ,,Literatura'' 1972 nr 1, s. 4.
 7. Zygmunt Trziszka, Droga do ,,Siekierezady'', ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 78-86.
 8. Alfred Siatecki, ,,Siekierezada'' albo kotlańska zima Stachury, Czopika i słynnej dentystki Majki Nowak, ,,Twórczość'' 1982 nr 3, s. 136-141.
 9. Ten sam text zatytułowany Siekierezada albo zima Stachury w Kotli zamieszczony został w ,,Nadodrzu'' 1981 nr 25-26, s. 7.

2.3 Wszystko jest poezja

 1. Krzysztof Rutkowski, Próba całości i poezja świata, ,,Literatura'' 1976 nr 19, s. 12.
 2. Krzysztof Rutkowski, Wszystko jedno, Miesięcznik Literacki 1976 nr 11, s. 126-127.
 3. Włodzimierz Maciąg, Niewinność poezji, ,,Nowe Książki'', 1976 nr 2, s. 60-61.
 4. [zet], Żywioł, ,,Twórczość'' 1976 nr 3.
 5. Leszek Bugajski, Poezja według Stachury, ,,Twórczość'' 1976 nr 6.
 6. Text dostępny na stronie Stachuriada
 7. Z. Bieńkowski, Ład, ,,Kultura'', 1972 nr 46, s.3

2.4 Fabula rasa i Oto:

 1. Jolanta Brach-Czaina, Jednostka a możliwość innej postaci istnienia. ,,Inny stan'' Stachury, w: idem, Etos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984, s.101-134.

3 Całej twórczości (też na tle biografii)

 1. Krzysztof Rutkowski, Podróż do źródeł straconego czasu, ,,Literatura'' 1976 nr 28, s. 3.
 2. Tadeusz Nyczek, Życiodajny, śmiercionośny, ``Miesięcznik Literacki'', 1980 nr 1, s. 59-64.
 3. Andrzej Falkiewicz, Stachura, ,,Teksty'' 1981 nr 1, s. 85-105; nr 2, s. 77-88.
 4. Krzysztof Rutkowski, Co to jest ,,poezja czynna''?, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 48-64.
 5. UWAGA!!! Te same treści, poszerzone, odnajdziemy w xiążce tegoż autora Przeciw (w) literaturze (zob. niżej).
 6. Piotr Grauman, Do siebie - od siebie, ,,Akcent'' 1981 nr 1, s. 113-117.
 7. Jan Marx, Polscy poeci przeklęci, ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 66-82.
 8. Henryk Bereza, Życiopisanie, posłowie w: Edward Stachura, Poezja i proza, Czytelnik, Warszawa 1982, [wyd. II - 1984] t. 5, s. 445-465.
 9. Fragmenty tego textu opublikowane były wcześniej jako U źródeł vel Sprawy piersze (pkt 2.1.1. poz 1) oraz jako Walka (pkt 2 poz 5)
 10. Piotr Bratkowski, Zanim zaczniemy go czytać, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1982 nr 21, s. 12.
 11. K. Gąsiorowski, *** [odpowiedź na artykuł Barbary Gładych, Odkłamany człowiek, z tegoż numeru ,,Poezji''] ,,Poezja'' 1982 nr 9, s. 88-89.
 12. Barbara Gładych, Odkłamany człowiek, ,,Poezja'' 1982 nr 9, s. 76-87.
 13. Wojciech Pogonowski, Co to znaczy być poetą?, ,,Radar'' 1982 nr 14, s. 12-13.
 14. Katarzyna Grela, Wszystko jest poezja, ,,Radar'' 1982 nr 14, s. 14-15.
 15. J. Z. Brudnicki, Jedni do grobu, inni do willi, ,,Poezja'' 1982 nr 9, s. 40-43.
 16. Zygmunt Trziszka, Bóg Stachury, ,,Miesięcznik Literacki'' 1983 nr 11-12, s. 57-63.
 17. Wojciech Kaliszewski, Poemat o wielkiej wędrówce, ,,Ład'' 1983 nr 46, s 6.
 18. Jolanta Brach-Czaina, Jednostka a możliwość innej postaci istnienia. ,,Inny stan'' Stachury, w: idem, Etos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984, s.101-134.
 19. Monika Chybowicz-Brożyńska, Twórczość Edwarda Stachury czyli postawa zen w sztuce, ,,Miscallanea Łódzkie'', 1984 nr 4, s. 18-29.
 20. W. Niesiobędzki, Horyzontalna Lokomotywa, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1984 nr 31, s. 9.
 21. Robert Pasieczny, Umrzeć za życia, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1985 nr 3, s. 7.
 22. Jerzy Łukosz, Wpływ Kafki na literaturę polską, ,,Twórczość'' 1985 nr 10, s. 56-62.
 23. Leszek Bugajski, Stachura, rozdział w książce tegoż autora Pozy prozy, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 262-270.
 24. Leon Zawadzki, Pułapka Stachury, ,,Mandragora'' 1986 nr 1, s. 69-80 (pismo ACK Wrocław)
 25. B.M. Bartosiewicz, To coś, ,,Poezja'' 1986 nr 4.
 26. Krzysztof Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987, ss. 268.
 27. Zawiera treści obecne wcześniej w textach Edward Stachura - próba rozumowanej biografii, ,,Miesięcznik Literacki'', 1981 nr 2 (zob. niżej, pkt 4 poz 5), Co to jest ,,poezja czynna''? (zob. wyżej, pkt 3 poz 4), Zeszyty podróżne, ,,Poezja'', 1981 nr 8 (zob niżej, pkt 5), tu poszerzone i uzupełnione o analizę twórczości okresu mistycznego.
 28. Barbara Gładych, Stachury dialog z Czechowiczem, ,,Integracje'' 1987 nr XXI, s. 21-24.
 29. Jan Błoński, Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej, ``Teksty Drugie'' 1990 nr 1, s.5-24.
 30. Jan Marx, Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1993, tu rozdział Tramp i trubadur, s. 415-452.
 31. Barbara Kazimierczyk, Święty Franciszek w dżinsach, ,,Wiadomości Kulturalne'' 1994 nr 9, s. 5
 32. Mirosław Wójcik, Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, WSP, Kielce 1998, ss. 322.
 33. Przemysław Czapliński, Piotr ŒŚliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 145-152.
 34. Text dostępny na stronie Stachuriada

3.1 Recepcja twórczości

 1. Tadeusz Kłak, Do Edwrda Stachury list prywatny, ,,Kamena''1960 nr 15/16.
 2. Krzysztof Rutkowski, Podróż do źródeł straconego czasu, ,,Literatura'' 1976 nr 28, s. 3.
 3. Krzysztof Nowicki, , Umarli i żywi, ,,Fakty'' 1980 nr 46, s. 12.
 4. Wojciech Pogonowski, Fascynacja Stachurą, ,,Poezja'' 1981 nr 8, s.104-109.
 5. Marta Kucharska, Ty co zboże powalasz źrałe..., ,,Tygodnik Kulturalny'' 1982 nr 21, s. 12, 15.
 6. Andrzej Kołodziejski, Kto się boi Edwarda Stachury? ,,Radar'' 1983 nr 13, s. 7
 7. T. Prusiński, Coś ty Iławie zrobił, Stedzie..., ,,Sztandar młodych'' 1983 nr 56.
 8. Zdzisław Łączkowski, Nie tylko legenda, ,,Kierunki'' 1983 nr 20, s. 11.
 9. Czesław Mirosław Szczepaniak, Okruchy poezji, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1983 nr 3 s. 4.
 10. Czesław Mirosław Szczepaniak, Na hurra Stachura, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1983 nr 24 s. 16.
 11. Ziemowit Fedecki, Moda na Stachurę, ,,Twórczość'' 1984 nr 8, s. 130-135.
 12. Text ten zamieszczony jest również w zbiorze Kaskaderzy literatury, red. E. Kolbus, Łódź 1986, jako wstęp do utworów Stachury.
  Text dostępny na stronie Stachuriada
 13. T. Olszewski, Sted, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1984 nr 52/53, s. 16.
 14. Dariusz Tomasz Lebioda, Trzecie życie Stachury, ,,Radar'' 1985 nr 34.
 15. Ireneusz J. Kamiński, Stachura, Marina Vlady i inni. ,,Kamena'' 1987 nr 3, s. 1, 6-7.
 16. Maciej Podgórski, Związek weteranów pod wezwaniem św. Stachury, Kamena'' 1987 nr 4 s. 4-5.
 17. Piotr Michałowski, Źródła i ujścia "poezji czynnej", ,,Nowe Książki'' 1988 nr 5, s. 54-55.

4 Biografii

 1. Janusz Andrman, Edward Stachura (18 VIII 1937 - 24 VII 1979), ,,Tygodnik Kulturalny'' 1979 nr 31.
 2. Hamilton [Z. J. Słojewski], Jawa i sen, ,,Kultura'' 1979 nr 37, s. 16.
 3. Helena Zaworska, Katastrofa świadomości, ,,Twórczość'' 1980 nr 1, s. 110-114.
 4. Wojciech Pogonowski, Edward Stachura, ,,Kultura'' 1980 nr 30.
 5. Krzysztof Rutkowski, Edward Stachura - próba rozumowanej biografii, ,,Miesięcznik Literacki'', 1981 nr 2, s.51-58.
 6. Text ten zamieszczony jest również w pierwszym tomie dżinsowego pięciotomowego wydania Poezji i prozy Edwarda Stachury jako wstęp zatytułowany Poeta jak Nikt, a jego nieco rozszerzona wersja znajduje się w xiążce tegoż autora pt. Przeciw (w) literaturze.
  Text dostępny na stronie Stachuriada
 7. Zygmunt Trziszka, Droga do ,,Siekierezady'', ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 78-86.
 8. Zygmunt Trziszka, Był ze staceńczego pokolenia, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1981 nr 13.
 9. Andrzej Moszczyński, Edward prawdziwy, ,,Poezja'' 1981 nr 8.
 10. Text dostępny na stronie Stachuriada
 11. W. Paźniewski, Krajobraz artysty, ,,Twórczość'' 1981 nr 4
 12. Alfred Siatecki, ,,Siekierezada'' albo kotlańska zima Stachury, Czopika i słynnej dentystki Majki Nowak, ,,Twórczość'' 1982 nr 3, s. 136-141. Ten sam text zatytułowany Siekierezada albo zima Stachury w Kotli zamieszczony został w ,,Nadodrzu'' 1981 nr 25-26, s. 7.
 13. Zygmunt Trziszka, Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. (Próba psychografii), ,,Miesięcznik Literacki'' 1983 nr 7, s. 30-37.
 14. Zygmunt Trziszka, Gwałtowne zamknięcie dzieła otwartego, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1983 nr 22, s. 3, 15.
 15. Marian Bandtke, Sierota z wyboru, ,,Fakty'' 1983 nr 12, s. 7.
 16. Marian Bandtke, Civitas Thoruniensis, ,,Fakty'' 1983 nr 12.
 17. Zygmunt Trziszka, Uciszał serce pieśniami, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1984 nr 31, s. 9-11.
 18. Mirosław Derecki, Lubelskie lata Edwarda Stachury, ,,Kamena'' 1986 nr 22, s. 1, 6; nr 23, s. 3; nr 24, s. 3; nr 25, s. 3, 10; nr 26, s. 4-5.
 19. Marian Buchowski, Edward Stachura. Biografia i legenda, wyd. II, Kamerton, Opole 1993, ss. 379, 5 nlb.
 20. Grażyna Borkowska, Nie wszystko jest poezją, w pracy zbiorowej Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Natępne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, IBL, Warszawa 1995, s.115-129.

4.1 Wspomnienia i reflexje

 1. B. Dzitko Sted. Wspomnienia o Edwardzie Stachurze, ,,Warmia i Mazury'' 1979 nr 10.*
 2. M. Zieliński, Edward Stachura, ,,Kultura'' 1979 nr 31, s.3
 3. Helena Zaworska, Katastrofa świadomości, ,,Twórczość'' 1980 nr 1, s. 110-114.
 4. Janusz Żernicki, Bruno i Sted, ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 28-35.
 5. Marta Kucharska, Kamera gotowa!, ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 87-91.
 6. Krzysztof Mętrak, Mowa wygłoszona w dniu zaduszek 1979 roku, ,,Literatura'' 1981 nr 30.
 7. Jan ,,Jaśkoluby'' Czopik-Leżachowski, Po tej stronie rzeki, ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 5-16.
 8. Zbigniew Żbikowski, Stos, ``Radar'', 1983 nr 44, s. 2-3
 9. W. Niesiobędzki, Poker, ``Radar'', 1983 nr 9.
 10. Barbara Gładych, Co zrobić z kropką nad ypsylonem? ,,Radar'' 1983 nr 22.
 11. Jerzy Koperski, Janusz Żernicki, Taki wieczór choć rano, wstęp w: Edward Stachura, Taki wieczór choć rano, wybór Jerzy Koperski, Janusz Żernicki, ANAGRAM, Warszawa 1993, s. 5-12.
 12. Wojciech Tochman, Narzeczona, ,,Wysokie Obcasy'', dodatek ,,Gazety Wyborczej'' z dnia 25.09.1999
 13. Barbara Czochralska, Wrażliwość materii, DiG, Warszawa 1998.
 14. Roman Śliwonik, Portrety z bufetem w tle, Iskry, Warszawa 2001, s. 199-210.

5 Inne

 1. Z. Żabicki, Proza... proza..., Warszawa 1966.
 2. Krzysztof Rutkowski, Zeszyty podróżne, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 48-64.
 3. Text znajduje się też w xiążce tegoż autora Przeciw w literaturze (zob pkt 3 poz 24).
  Text dostępny na stronie Stachuriada
 4. Zdania o Stachurze, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 102-103.
 5. Text dostępny na stronie Stachuriada
 6. B. Majewska, Szarpanie Stachury, ,,Razem'' 1985 nr 7.

5.1 Texty, do których nie udało mi się dotrzeć (z uwagi na braki w zasobach dostępnych mi bibliotek). Adresy podaję za Mirosławem Wójcikiem


Jeżeli znalazłaś/eś tu jakieś błędy  lub wiesz, że możnaby coś dodać
to napisz: pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org

Uwaga: nie dysponuję  i nie udostępniam żadnych publikacji, interpretacji i opracowań poza dwoma textami wymienionymi w bibliografii.